Chuyên mục cung cấp cho học sinh những bài toán mẫu và những bài dịch mẫu từ các bạn học sinh đang học THPT ở mọi miền tổ quốc. Đây là những thông tin bổ ích để phục vụ cho việc nắm bắt thêm nhiều từ mới, phong cách dịch Toán tiếng anh của bạn bè ...