• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT ĐỨC HỢP, HƯNG YÊN
 • LƯU QUANG HƯỞNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sỹ
  • Điện thoại:
   0986346905
  • Email:
   luuquanghuongdh@gmail.com
 • TRẦN VĂN TỎ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sỹ
  • Điện thoại:
   0972215027
  • Email:
   tranvanto84@gmail.com
 • NGUYỄN TIẾN VŨ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sỹ
  • Điện thoại:
   0974082708
  • Email:
   nguyentienvudh@gmail.com
 • PHẠM THỊ HẰNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0397137846
  • Email:
   phamthihang21101981@gmail.com
 • VƯƠNG THỊ LIÊN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0962628878
  • Email:
   vuonglien1983@gmail.com
 • NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0363311250
  • Email:
   mcuong265@gmail.com
 • ĐINH THỊ MIỀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0388030801
  • Email:
   dinhmien1102@gmail.com
 • CHỬ THỊ TUYẾN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0979226692
  • Email:
   tuyenct@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ THU HIỀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0986429252
  • Email:
   nguyenhiendh@gmail.com
Văn bản
Video Clip
Liên kết website